Εxpertise, experience, and tradition mesh together to create a powerful weave that is the driving force behind the Stoupakis Distillery’s state-of-the-art production facilities. The result is an out-of-this-world experience for the palate of connoisseurs and newcomers alike.

Our plant is outfitted with cutting-edge equipment which includes a large number of distillation stills and an equally impressive number of production and bottling lines.

It is here that our products rest until they acquire their unrivalled taste. We have made a considerable investment in the sector of quality control and when we look at what we have achieved we cannot but be  proud: an ultra-modern lab, equipped with the latest in state-of-the-art technology and staffed with chemists, mechanical engineers, and degustateurs.

 

Είστε άνω των 18;

Για να δείτε αυτό το site, πρέπει να δηλώσετε υπεύθυνα ότι είστε σε νόμιμη ηλικία για κατανάλωση αλκοόλ.