ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ «ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ  ΧΙΟΥ ΣΤΟΥΠΑΚΗ Α.Ε.»

Η Διοίκηση της εταιρείας “ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΧΙΟΥ ΣΤΟΥΠΑΚΗ Α.Ε.” δεσμεύεται να εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, που είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Προτύπου EN ISO 9001:2015 και να παράγει προϊόντα σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις των Εθνικών και Κοινοτικών Οδηγιών με σκοπό να:

Προσφέρει στον πελάτη τα προϊόντα με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας και τις καλύτερες υπηρεσίες της Ικανοποιεί τις συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών της για ασφαλή και ποιοτικά αλκοολούχα και μη ποτά. Εφαρμόσει εξαγωγική πολιτική και να εγκαταστήσει τα προϊόντα της στο εξωτερικό Παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους για την εύρυθμη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων Τα παραπάνω εξασφαλίζονται με συνέπεια, σωστό επαγγελματισμό, συνεχή προσπάθεια και με την : Τήρηση συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001: 2015 και εφαρμογή συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων κατά το πρότυπο FSSC 22000 Κοινοποίηση της παρούσας Πολιτικής σε όλους τους εργαζόμενους στην Επιχείρηση και σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης καθώς και στα εμπλεκόμενα μέρη Συνεχή ανασκόπηση του Συστήματος με στόχο την επικοινωνία των εργαζομένων και την δυνητική βελτίωση του και βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών Εφαρμογή Προληπτικών Δράσεων και όχι Δράσεων Καταστολής Αναγνώριση και αξιολόγηση όλων των πιθανών κινδύνων αλλά και ευκαιριών, τόσο της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και συνολικά της λειτουργίας της επιχείρησης Πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες Νομοθετικές και Κανονιστικές απαιτήσεις και με τις συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών έχοντας πρώτα αναγνωρίσει εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της, καθώς και εκτιμώντας τις προσδοκίες των εμπλεκόμενων μερών Δημιουργία επαγγελματικά κατάλληλου και ευχάριστου περιβάλλοντος εργασίας Αδιάκοπη αναζήτηση καλύτερων τρόπων ανταπόκρισης στις ανάγκες του πελάτη Την θεσμοθέτηση μετρήσιμων στόχων ο οποίοι θα αποδεικνύουν την συνεχή προσπάθεια για βελτίωση και την προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και την εκμετάλλευση των ευκαιριών.

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της προσπάθειας διαρκούς βελτίωσης, η επιχείρηση αναγνωρίζει απειλές και ευκαιρίες, τα αξιολογεί και θέτει στόχους για την ελαχιστοποίηση των απειλών και την εκμετάλλευση των ευκαιριών, ενώ παράλληλα αναγνωρίζοντας εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες, καθώς και τα εμπλεκόμενα μέρη και τα σημεία ενδιαφέροντος τους, θέτει με σαφήνεια το πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης. Η Διεύθυνση τα στελέχη και όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας εναρμονίζονται και τηρούν την προκαθορισμένη Πολιτική Ποιότητας & Ασφάλειας και προωθούν κάθε ενέργεια που προάγει και συντηρεί την εφαρμογή της .

Για την ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΧΙΟΥ ΣΤΟΥΠΑΚΗ Α.Ε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΜΠΕΛΛΕΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

02/ 30.08.2020

Είστε άνω των 18;

Για να δείτε αυτό το site, πρέπει να δηλώσετε υπεύθυνα ότι είστε σε νόμιμη ηλικία για κατανάλωση αλκοόλ.